REKONŠTRUKCIA BYTOVÉHO JADRA, KÚPEĽNE ALEBO KUCHYNE?

0907 794 558

Dnes vyzerá dispozičné riešenie priestoru nášho sladkého domova úplne odlišne, ako tomu bolo v minulosti. Ako plynie čas, mení sa osadenstvo bytu, pribúdajú noví členovia rodiny a tí ostatní stárnu a niektorí kvôli zhoršenému zdravotnému stavu potrebujú úplne inak vyriešiť svoj priestor.

 

Kedysi žilo viac generácií pod jednou strechou a bola to bežná prax, dnes chceme mať svoje vlastné hniezdočko sami pre seba. Ekonomické dôvody nás však často dovedú k riešeniu, že musíme zdieľať svoj domov aj so svrodina1-300x171ojimi rodičmi, prípadne prarodičmi a preto je veľmi dôležité, aby si každý člen domácnosti našiel svoje miesto a mal svoje pohodlie a samozrejme aj svoje súkromie. Ak máme rodinný dom, riešenie je jednoduchšie v tom, že môžeme pristavovať, nadstavovať, prípadne si z podkrovia urobiť nový byt, ak však bývame v bytovom dome, musíme si poradiť iba s takou plochou, akú obývame, byt si nezväčšíme a preto musíme nájsť iné, pre nás vhodné riešenie – zbúrať priečky, či postaviť nové, ale nesmieme zabudnúť na to, že ak chceme zasahovať do nosných priečok, musí nám to odobriť statik a musíme požiadať o stavebné povolenie.

 

Ak ideme meniť priestorové usporiadanie bytu, mali by sme brať zreteľ na všetkých členov domácnosti, ich životný štýl, spôsob užívania priestoru a mali by sme brať ohľad aj na ich koníčky a záľuby. Rovnako dobré je aj myslieť trocha do budúcnosti, z praktických dôvodov by sme mali predvídať prípadné zdravotné obmedzenia u starších členov rodiny, tak isto by sme nemali zabudnúť na zriadenie prípojok k televízií, či internetu v každej obytnej miestnosti, pretože deti dorastajú a budú chcieť plnohodnotne využívať svoj priestor. Tiež by sme si mali premyslieť aké aktivity sa budú diať v byte, či s tým nie je spojený napr. hluk a podobne.

 Tým, že sa dnešné rodiny stretávajú čoraz menej, veľa ľudí sa rozhodne prepájať napr. obývačku s kuchyňou, alebo kuchyňu s jedálňou, do jedného celku, kde sa rodina potom spoločne stretáva, vzniká nový priestor na vzájomnú komunikáciu a bližší kontakt. Takže ak sa zrušia niektoré priečky, presvetlíme a prevzdušníme priestor a získame pocit priestrannosti.

 

Ak obývame spoločný byt so starými a chorými ľuďmi, musíme im ich životné podmienky čo najviac prispôsobiť. Hlavne sociálne rodina3-222x300zariadenie bytu a schody musíme opatriť madlami, ktoré im pomôžu pridržať sa, či vstať, preto musia byť namontované v správnej výške, ktorú prispôsobíme dotyčnému členovi rodiny. Nesmieme zabudnúť odstrániť všetky prahy z dverí a tiež vybaviť byt poriadnym osvetlením, pretože aj nedostatočné osvetlenie vedie k zvýšenému riziku úrazu takéhoto člena rodiny. A nemenej dôležité je vymeniť vaňu za sprchovací kút so sedadlom, pretože vaňa pre nich býva často veľmi ťažko prístupná.

A ak máme v rodine niekoho, kto je odkázaný na invalidný vozík, tak by sme mu mali vytvoriť priestor bez bariér, aby sa mohol pohodlne pohybovať po byte. Je potrebné zabezpečiť širšie komunikácie, s možnosťou otočenia sa s vozíčkom, taktiež kuchyňa a sociálne zariadenie musia byť prispôsobené vozíčkarovi, aby mohol komfortne existovať v priestore. A nezabudnime ani na ovládacie prvky, aby boli napr. vypínače umiestnené v takej výške, aby to nenarúšalo pohodlie tohto člena domácnosti.

Ukážky nami realizovaných rekonštrukcií bytových jadier, kúpeľní a bytov spolu s prebiehajúcimi súťažami nájdete vždy na našej Facebookovej stránke www.facebook.com/bazystav.

FB BAZYSTAV

Zapojte sa vyhrajte 111,-€ + balíček čistiacich prostriedkov pre Vašu kúpeľňu - stačí ak nám zašlete fotografiu (max. 2ks) Vašej novozrekonštruovanej kúpeľne od firmy BAZYSTAV a ste v hre.

SÚŤAŽ

Prehľad nami realizovaných rekonštrukcií bytových jadier, kúpeľní, kuchýň, bytov a interiérov domov našich zákazníkov. Spokojní zákazníci nás odporúčajú svojim známym a množstvo realizovaných prác je našou dobrou vizitkou.

FOTOGALÉRIA