Omietka má nezastupiteľné miesto pri rekonštrukcii bytu alebo domu - rozdelenie a výhody omietok

Omietka má nezastupiteľné miesto pri rekonštrukcii bytu alebo domu - rozdelenie a výhody omietok

Omietky sú tradičným a zatiaľ najčastejšie používaným spôsobom úpravy vnútorných aj vonkajších povrchov stavieb.

Až po aplikácii omietky stavba pôsobí konečne dokončene a upravene. Omietka ale nie je len farebnou úpravou stien budov, ale je aj ich ochranou pred vonkajšími vplyvmi počasia. Je to akýsi kabát domu, ale aj stien v byte. Jej funkciou je nielen chrániť, ale mala by aj dobre vyzerať.

Keď sme už prešli celým tým náročným a namáhavým procesom výstavby alebo rekonštrukcie domu, prípadne sa z nášho holobytu snažíme urobiť útulný priestor pre bývanie, výber omietok je už tou povestnou čerešničkou na torte. Dnes sa vyrába veľa druhov fasádnych omietok, ktorých použitie sa líši v závislosti od typu konštrukcie a využitia stavby ale aj prostredia, v ktorom sa nachádza. Vybrať tú správnu môže byť preto veľmi náročné.

Základné rozdelenie omietok

Existujú rôzne pohľady na omietky a ich členenie. Môžeme ich deliť napríklad podľa postupu zhotovenia, podľa povrchovej úpravy, podľa spôsobu nanášaniam, podľa spôsobu použitia a iné. Väčšina laikov rozlišuje ale omietky zväčša len na vnútorné a vonkajšie, čo je samozrejme veľmi zjednodušené videnie, preto si skúsime predstaviť aspoň základné rozdelenie omietok.

Rozdelenie podľa štruktúry:

Zatierané - nazývajú sa tiež zatočené. Zrnká kameniva sú v omietke vo vzájomnom dotyku a vytvárajú celistvo hrboľatú štruktúru.

Ryhované - alebo tiež škrabané. Zŕn je v štruktúre menej a pri štruktúrovaní vytvárajú typické ryhy.

 

Rozdelenie podľa zrnitosti:

Omietky sú dodávané v rôznych zrnitostiach. Zatierané omietky sa vyrábajú v zrnitosti zvyčajne od 1 mm až po 3 mm.

Ryhované omietky sa v malých zrnitostiach zle štruktúrujú, preto sú vyrábané v zrnitosti od 1,5 - 2 mm až po 3 mm.

 

Rozdelenie podľa spojiva:

Minerálne omietky - na báze cementu a vápenného hydrátu, vyznačujú sa veľmi dobrou paropriepustnosťou, sú dodávané v sypkom stave, pri ich miešaní je potrebné dodržiavať výrobcom odporúčané dávkovanie vody.

Pastovité omietky - omietky sú namiešané vo vedre a sú určené priamo k nanášaniu na podklad. Do omietok je pri výrobe primiešaný tekutý pigment a na stavbe do nich nie je nutné pridať žiadnu ďaľšiu zložku. 

Pastovité omietky môžu byť:

Akrylátové - obsahujú spojivo z polymérovej disperzie. Sú pružné, veľmi dobre odpudzujú vodu a obsahujú prísady proti tvorbe plesní, húb a rias.

Silikátové - obsahujú draselné vodné sklo a do podkladu sa chemicky viažu. Nie sú také pružné ako akrylátové omietky, majú však výbornú paropriepustnosť. Sú prirodzene odolné proti plesniam, hubám a riasam.

Silikónové - obsahujú silikónovú polymérovú disperziu. Zlučujú v sebe vlastnosti akrylátov a silikátov. Sú pružné, pevné, vodoodpudivé a paropriepustné. Tieto omietky sú klasifikované ako omietky s najlepšími vlastnosťami.

Silikónsilikátové - tvoria medzistupeň medz silikátovými a silikónovými omietkam. Kombinujú spojivo z draselného skla a silikónovej polymérovej disperzie. Ich vodoodpudivosť a pružnosť je nižšia ako u silikónových omietok a preto sú lacnejšie.

 

Ďalej môžeme omietky rozdeliť podľa spôsobu aplikácie na strojové a ručné. Pri strojových omietkach je dôležité nastaviť požadované množstvo vody a dodržať tlak na výtlačnej hadici omietacieho stroja.

Existuje samozrejme ešte ďalšie, podrobnejšie delenie, napríklad podľa funkcie, objemovej hmotnosti, pevnosti v tlaku a iné. Na základnú orientáciu v širokom sortimente omietok pre laika, je však aj doteraz v článku opísané členenie možno až príliš podrobné, niekomu sa môže zdať až komplikované.

Každá z uvedených omietok má svoje výhody aj nevýhody, je potrebné najmä dôkladne zvážiť účel, prostredie, v ktorom bude omietka pôsobiť a naše požiadavky, ktoré má omietka plniť.

 

Výber vhodnej omietky

Pri výbere omietky musíme rešpektovať charakteristické vlastnosti jednotlivých skupín a rozhodovať sa podľa konkrétnych podmienok, v ktorých bude omietka aplikovaná (napríklad druh podkladu z hľadiska materiálového zloženia, vlhkosť podkladu atď.) a podľa požiadaviek, ktoré majú plniť. Typickým príkladom je požiadavka na paropriepustnosť, s ktorou sa stretávame najmä pri starších objektoch, ale aj pri novostavbách s vyššou stavebnou vlhkosťou (nedostatočne vyzretými omietkami a potery, nevyzretý pórobetón a pod.).

Pri rozhodovaní o najvhodnejšej povrchovej úprave zohráva často dôležitú úlohu aj prostredie, v ktorom je stavba realizovaná. Ak je v prostredí s vyšším znečistením životného prostredia, je dobré sa pri výbere orientovať na materiály s nízkou špinivosťou. Tejto požiadavke najlepšie vyhovujú xyloxánové, silikátové a minerálne materiály. Disperzné látky svojím statickým elektrickým nábojom naopak priťahujú poletujúce zrnká prachu a sú teda náchylnejšie na znečistenie. V exponovaných lokalitách s častými silnými hnanými dažďami je potrebné voliť materiál s nízkou nasiakavosťou, napr. xyloxánové alebo disperzné materiály.

S ohľadom na obrovskú vlnu tzv. "graffiti art", sa možno oplatí na túto skutočnosť myslieť a vybrať omietku v tzv. antigraffiti úprave. Táto investícia sa určite oplatí najmä pri nehnuteľnostiach, ktoré stoja voľne prístupné z ulice a ktoré nie sú chránené plotom.

Čo sa týka návrhu dizajnu (napríklad farba a jej kombinácie) - väčšina výrobcov vie pomôcť vašej predstavivosti a spracuje vám vizualizáciu buď priamo na svojich stránkach pomocou špeciálnej aplikácie, alebo priamo svojimi pracovníkmi.

 

Kritériá pri výbere firmy

Na kvalitu výsledného diela má okrem materiálu výrazný vplyv aj jeho spracovanie. Pri výbere realizačnej firmy preto - podobne ako pri výbere dodávateľa materiálu - platí, že zákazník by sa nemal rozhodovať iba na základe ceny, ale do úvahy ba mal zobrať aj skúsenosti firmy so spracovaním vybraných materiálov.

Nakoľko nie je jednoduché sa vedieť zorientovať v stavebných prácach a materiáloch, realizačnú firmu si vyberajte aj podľa toho, koľko času je vám ochotná venovať ako potenciálnemu zákazníkovi, aby ste o všetkom boli vopred dôkladne informovaní.

 

Zaujímajte sa o:

  • referenčné stavby, históriu a zázemie firmy,
  • výber materiálov a doplnkov,
  • riešenie detailov,
  • organizáciu a kvalitu prác,
  • počet stavbyvedúcich firmy, resp. koľko stavieb pripadá na jedného stavbyvedúceho súčasne (je veľmi podstatné, aby stavbyvedúci dohliadal na jednotlivé práce a riešil vzniknuté situácie denno-denne),
  • počet stavieb, ktoré realizuje firma súčasne,
  • zmluvné podmienky a záruku poskytovaných služieb,
  • spôsob uskladňovania materiálu.

 

Cena ako kritérium výberu

Na vypracovanie cenovej ponuky odporúčame osloviť niekoľko firiem. Nebuďte prekvapení cenovými výkyvmi. Pýtajte sa, či je to konečná cena, čo v danej cene dostanete a v akom štandarde. Cenová ponuka, ktorá sa javila na začiatku ako najlacnejšia, v konečnom dôsledku taká nemusí vôbec byť.

 

Zdroj: Cemix, s.r.o., Baumit spol. s.r.o.


Related Articles

Informácie

V prípade záujmu o rekonštrukciu bytového jadra, kúpeľne, stavebnej úpravy alebo komplexnej rekonštrukcie domu / bytu - zašlite nám krátky e-mail s požiadavkou a my Vás budeme obratom kontaktovať.

E-mail formulár nájdete v sekcii KONTAKT.

Ak máte radšej telefonický kontakt stačí nám zavolať na mobil: 0907 794 558.