Sadrokartón pri rekonštrukcii bytu

Sadrokartón pri rekonštrukcii bytu

Rekonštrukcia bytu môže byť prevedená mokrou cestou, alebo tzv. suchou cestou.

Mokrá cesta je klasiké murivo (itong, ...), zatiaľ čo pri suchej ceste sa využívajú sadrokartónové dosky. Často sa však tieto dva procesy kombinujú, čo umožní využitie z oboch procesov to najlepšie.

 

Najčastejšie využitie sadrokartónu pri rekonštrukcii

Využitie sadrokartónu pri bytových rekonštrukciách je pomerne široké a v mnohých prípadoch aj veľmi výhodné. Sadrokartón sa najčastejšie používa na budovanie deliacich priečok, na obklad šikmých stien a stropov podkrovia, v panelových bytoch je veľmi časté aj jeho využitie na budovanie podhľadov, do ktorých sa jednoducho zabuduje nová elektroinštalácia pre bytové jadro. Do bytového jadra sa z dôvodu vyššej vlhkosti odporúča použiť špeciálny impregnovaný druh sadrokartónovej dosky. Hoci sa to môže zdať odvážne, na sadrokartónovú stenu možno umiestniť aj umývadlo, či zavesiť WC. Dôležité je ale použiť držiak zo sanitárneho programu a zariaďovacie predmety umiestniť v mieste nosného profilu sadrokartónového systému. V prípade závesného WC možno použiť originálny systém, ktorý sa po umiestnení iba „zakryje“ sadrokartónom. Ďaľšou dôležitou oblasťou použitia sadrokartónu je aj zvyšovanie požiarnej odolnosti iných stavebných konštrukcií, dodatočné zatepľovanie alebo jednoducho len architektonické dotvorenie interiéru.

Čo je sadrokartón

Sadrokartón je vlastne tenká platňa sadry obalená papierom - kartónom. To zabezpečuje,že sadrokartón, ako všetci vieme, je v porovnaní s klasickým murivom podstatne ľahší a nezaťaží tak statiku, najmä starších panelových domov. Vzhľadom na účel, na ktorý má byť sadrokartónová doska použitá a rôzne požiadavky, ktoré má spĺňať, môžeme sadrokartónové dosky rozdeliť do základných skupín:

 

Základné druhy sádrokartónových dosiek:


Sadrokartónová doska stavebná

Charakteristika:
• Vzhľad: šedý lícový kartón
Použitie:
• vo všetkých interiéroch (i nevykurovaných)
• maximálne užitkové zaťaženie teplom na povrchu dosky 45°C
• pre vlhkosť vzduchu v interiéri pri 20°C až 60%

Sadrokartónová doska impregnovaná

Charakteristika:
• Vzhľad: zelený lícový kartón
Použitie:
• v interiéroch s vyššou vlhkosťou vzduchu (napr. kúpeľne)
• maximálne dlhodobé zaťaženie teplom na povrchu dosky 44°C
• pre vlhkosť vzduchu v interiéri pri 20°C až 75%

Sadrokartónová doska protipožiarna

Charakteristika:
• Vzhľad: ružový lícový kartón
Použitie:
• za účelom dosiahnutia vyššej požiarnej odolnosti budovaných konštrukcií - určené projektom (Pri požiari sa uplatní rozptýlená sklená výstuž v sadrovom jadre dosky, ktorá predĺži celistvosť opláštenia v prípade požiaru)
• maximálne užitkové zaťaženie teplom na povrchu dosky 45°C
• pre vlhkosť vzduchu v interiéri pri 20°C až 60%

Akustická sadrokartónová doska MA (DF)

Charakteristika:
• Vzhľad: modrá z líca dosky, šedá z rubu dosky
Použitie:
• Použitie modrej akustickej sadrokartónovej dosky za účelom dosiahnutia vyšších hodnôt vzduchovej nepriezvučnosti konštrukcií, a to aj v prípade zvýšených požiadaviek na požiarnu odolnosť konštrukcie. Doska je určená pre vzdušnú vlhkosť interiéru pri 20°C až 60%. Maximálne dlhodobé zaťaženie teplom na povrchu dosky je 45°C.

Nespochybniteľnou výhodou použitia sadrokartónu pri rekonštrukcii bytu alebo domu je určite rýchlosť postupu práce a relatívna čistota na stavenisku.
Sadrokartónová výstavba je výstavba, pri ktorej sa nepoužívajú mokré procesy. Je to vlastne taká skladačka. Pri tvorbe sadrokartónových konštrukcií majú popri sadrokartónových platniach najdôležitejšiu úlohu profily z pozinkovaného plechu. V zásade ich je možné deliť na prvky pre priečky a prvky pre stropné konštrukcie. Vo vhodnom rozsahu sa využívajú aj pre ostatné konštrukcie ako sú napr. odsadené steny, podkrovie alebo obklad stĺpov.

Profily pre suchú výstavbu sa vyrábajú z oceľových obojstranne pozinkovaných plechov hrúbky 0,6; 0,7 alebo 2,0 mm. Hrúbka plechu 0,7 mm sa vyskytuje len výnimočne. Vrstva zinkovej vrstvy je minimálne 100g/m2 a to z oboch strán plechu. Profily s touto antikoróznou ochranou sú určené pre interiéry zodpovedajúce svojimi limitnými vlhkosťami použitiu sadrokartónových dosiek. V ostatných prípadoch je potrebné profily natrieť dodatočným antikoróznym náterom. Samozrejme, aby sme boli spokojní s výsledkom rekonštrukcie, musíme zabezpečiť použitie správneho sadrokartónu a správnych profilov, vzhľadom na funkciu, ktorú očakávame.

 

Priečka

Nosnú konštrukciu tvoria profily z pozinkovaného plechu hrúbky 0,6 mm ( tzv. CW profily rôznej stavebnej šírky od 50 do 150 mm). Na CW profily sa obojstranne priskrutkuje sadrokartón alebo sadrokartóny. Počet vrstiev sadrokartónu a hrúbka CW profilu je závislá na požadovanej výške priečky. Dutina priečky sa vyplní minerálnou vlnou na zvýšenie zvukovej nepriezvučnosti.

Podhľad

Obklad stropu (zavesený podhľad) zo sadrokartónu je vítaný všade tam, kde je treba skryť inštalačné vedenia, hrubú stavbu, staršie konštrukcie, znížiť strop alebo „ len “ vytvoriť architektonicky zaujímavý prvok. Táto konštrukcia môže poslúžiť aj ako dodatočné zateplenie alebo zvýšenie požiarnej odolnosti pôvodného stropu.

Technológia je obvyklá: sadrokartón (sadrokartóny) sa skrutkuje na pripravený raster z profilov z pozinkovaného plechu (CD profily)

Podkrovie

Ideálne prostredie pre uplatnenie sadrokartónových dosiek. Na pomocnú konštrukciu z CD profilov alebo strešných lát sa skrutkami pripevní sadrokartón. Hrúbka a počet vrstiev sadrokartónu je opätovne závislá na protipožiarnych požiadavkach. Medzera medzi krokvami sa z dôvodu zachovania tepelného odporu vyplní minerálnou vlnou, v prípade potreby sa izolácia vloží aj do medzery medzi krokvami a sadrokartónom. Správnu funkciu podkrovia dopĺňa parozábrana zo špeciálnych fólií.

Povrchová úprava sadrokartónu

Pre sadrokartónové steny môžeme zvoliť všetky bežné povrchové úpravy, t.j. maľovanie, tapetovanie, keramický obklad a podobne. Je dobré, ak pri výbere konkrétneho materiálu vyberieme taký, ktorý je výrobcom odporúčaný na nanášanie na sadrokartón. Pre zabezpečenie zníženia a zjednotenia nasiakavosti povrchu je dobré podklad najskôr napenetrovať. Maľovanie sa odporúča pomocou valčeka alebo striekaním, nie štetcom.

V prípade, že si ako konečnú úpravu zvolíme keramický obklad, podklad rovnako napenetrujeme a pomocou flexibilného lepidla určeného na sadrokartónový podklad nalepíme zvolené dlaždice.


Aby sme sa mohli správne rozhodnúť, či sa pustíme do rekonštrukcie bytu alebo domu pomocou sadrokartónu, zhrnieme si základné východy a nevýhody sadrokartónových systémov.

Výhody sadrokartónových systémov:

  • nízka hmotnosť výslednej konštrukcie,
  • rýchly postup stavby (bez dlhých technologických prestávok),
  • suchý proces výstavby (bez zanášania vlhkosti do pôvodných konštrukcií),
  • jednoduchá opraviteľnosť stien,
  • rovinnosť konštrukcií.

Nevýhody sadrokartónových systémov:

  • pri nesprávnej montáži tmel na stykoch dosiek praská,
  • na steny mimo nosnej konštrukcie nemožno umiestniť police a pod.,
  • stenu možno ľahko poškodiť ostrými predmetmi.

 

Zdroj: Gipsol.sk, Rigips.sk

 

 

Related Articles

Informácie

V prípade záujmu o rekonštrukciu bytového jadra, kúpeľne, stavebnej úpravy alebo komplexnej rekonštrukcie domu / bytu - zašlite nám krátky e-mail s požiadavkou a my Vás budeme obratom kontaktovať.

E-mail formulár nájdete v sekcii KONTAKT.

Ak máte radšej telefonický kontakt stačí nám zavolať na mobil: 0907 794 558.