Vylievate olej do umyvadla? Pocíti to vaša peňaženka!

Vylievate olej do umyvadla? Pocíti to vaša peňaženka!

Ak aj vy patríte medzi ľudí, ktorí či už z nevedomosti, alebo z pohodlnosti, si mýlia kanalizáciu s odpadkovým košom, tak si prosím prečítajte nasledujúce riadky

, ktoré vám pomôžu ušetriť nemalé finančné prostriedky, urobiť niečo pre životné prostredie a okrem toho aj eliminovať množstvo hlodavcov žijúcich v kanalizačných prípojkách.

 

Najskôr začnem tým, čo rozhodne nepatrí do odpadu (ani do drezu, ani do WC misy):

Žiadne oleje, tuky, masti, ropné produkty, umelé hnojivá

Žiadne látky, ktoré môžu vyvolať infekciu, rádioaktivitu, ani látky spôsobujúce nadmerný zápach

Žiadne pevné predmety, či už z dreva, plastu, gumy, textilu…

Žiadne lieky ani zvieracie fekálie

 

Aké riziko hrozí, ak splachujete do odpadu veci, ktoré tam nepatria?

 V prvom rade dochádza k upchávaniu odpadu, ktorý musíte následne prečisťovať a vynakladať nemalé prostriedky na jeho údržbu, pretože skôr či neskôr k upchatiu dôjde.

 

i 2098050-300x224

Čo teda urobí olej v kanalizácií?

Vytvára olejový film po celej ploche kanalizačného potrubia a na tento olejový film sa prichytávajú ďalšie nečistoty, až z toho vznikne zapáchajúca, mazľavá hmota, ktorá postupne naberá na objeme, čím sa zužuje priemer potrubia, ktoré sa takto pomaly, ale isto upcháva. Taktiež zvyšky kuchynského odpadu v kanalizačnom potrubí postupne hnijú, čím vznikajú zapáchajúce a často aj výbušné plyny.

Ak sa nám doma odpad upchá tak, že si s tým sami neporadíme, musíme si na pomoc zavolať profesionálnu firmu, aby sa postarala o vyčistenie nášho odtoku. Profesionálne firmy používajú na prečistenie odpadu rôzne spôsoby, niektorí ponúkajú krtkovanie, teda používajú rotujúcu oceľovú strunu pri využití rôznych nadstavcov, či kamery. Mnohí ponúkajú aj čistenie tlakovou vodou, či elektromechanickými zariadeniami pri použití rôznych frézovacích a čistiacich nadstavcov.

 

Častokrát sa stane, že ľudia si pomýlia kanalizačné potrubie so smetným košom a spláchnu rôzne veci, ktoré časom upchajú verejnú kanalizáciu. Odstraňovanie takýchto havárií je nákladné a následne sa tým navyšuje cena stočného. cistiaren-300x202

A v neposlednom rade sa cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody zvyšuje aj tým, že čistiarne odpadových vôd väčšinou fungujú na mechanickom (usadzovaním kalu) a biologickom princípe, čo znamená, že rôzne mikroorganizmy nachádzajúce sa v aktivačných nádržiach čistiarne čistia odpadovú vodu a tieto mikroorganizmy sú citlivé na prítomnosť niektorých látok, takže postupne strácajú schopnosť čistiť odpadovú vodu a následne odumierajú. Oleje, farby a rôzne chemikálie sú vo vode nerozpustné, síce ich v čistiarni odseparujú od vody, ale je to nákladné, čím sa zase dostávame k tomu, že nakoniec zvýšené náklady čistiarní odpadových vôd zaplatíme my všetci. Len pre ilustráciu, jeden deciliter oleja dokáže znečistiť niekoľko tisíc litrov vody! A myslime na to, aby voda vypúšťaná z čistiarne bola čo najlepšie vyčistená, pretože v konečnom dôsledku sa vypúšťa do riek a preto má obrovský vplyv na životné prostredie.

 

oleje

Ako naložiť s použitým kuchynským olejom?

Treba si nechať prázdnu fľašu z oleja alebo inú čistú PET fľašu a použitý olej (tuk, masť) postupne zlievať do tejto fľaše. Ak sa fľaša naplní, musí sa pevne uzavrieť a odovzdať do separovaného odpadu (ak sú vo vašej obci nainštalované špeciálne kontajnery na použitý olej) alebo odniesť do zberného dvora alebo vhodiť fľašu s olejom do komunálneho odpadu.

Ak dáme použitý olej do komunálneho odpadu, tak zostane ďalej nevyužitý, pretože skončí buď na skládke odpadu alebo v spaľovni. Olej, ktorý sme dali do separovaného odpadu alebo do zberného dvora sa môže následne využiť jeho recykláciou.

Ak si dáme trocha námahy s tým, aby sme zistili, kam všade v okolí môžeme odovzdať použitý olej z kuchyne, tak zistíme, že aj niektoré firmy zberajú takýto olej a dokonca sa môžete stretnúť aj s firmou, ktorá vám za to aj zaplatí.

 

 2137734236 defea2a70c o-300x300

Recykláciou oleja šetríme nielen životné prostredie, ale tiež aj vlastné prostriedky. Z použitého oleja sa vyrába napr. bionafta, parafín, postreky používané v agrosektore.  Recyklovaný použitý kuchynský olej sa pridáva do biozložky, ktorá je súčasťou motorovej nafty (ako všetci vieme, keď sa zvyšuje cena nafty, zvyšujú sa aj ceny všetkých tovarov).

 

Čo z toho všetkého vyplýva?

Ak chceme šetriť svoje finančné prostriedky a zároveň aj životné prostredie, zamyslime sa nad tým, ako naložíme s použitým olejom z našej kuchyne.

 

Related Articles

Informácie

V prípade záujmu o rekonštrukciu bytového jadra, kúpeľne, stavebnej úpravy alebo komplexnej rekonštrukcie domu / bytu - zašlite nám krátky e-mail s požiadavkou a my Vás budeme obratom kontaktovať.

E-mail formulár nájdete v sekcii KONTAKT.

Ak máte radšej telefonický kontakt stačí nám zavolať na mobil: 0907 794 558.